Obserwatorzy

piątek, 12 września 2014

Totally pink

It's so pink in Cottoni world last time...
Pink teddy bears, pink mice and today pink pig ballerina :)

***

Tak różowo ostatnio w świecie Cottoni...
Różowe misie, różowe myszy, a dzisiaj różowa świnka ballerinka :)
Few pictures, few words only and I'm running back to work.
Cottoni has two hands only and such a long list of things to do ;)
By the way... if you need something for Xmas you can make orders now ;)

***

Kilka zdjęć, kilka słów zaledwie i uciekam do pracy.
Cottoni ma tylko dwie ręce i taaaką długą listę rzeczy do zrobienia :)
Przy okazji... jeśli potrzebujecie czegoś na święta, można składać zamówienia ;)

Kisses, your A./ Buziaczki Wasza A.

sobota, 6 września 2014

Ladies time

I promissed to show only ladies next time, so here they are ;)

***

Obiecałam następnym razem pokazać tylko panie, zatem oto i one ;)

The first lady is Sophia, 39cm tall alternative for barbie doll ;)
She was waiting half naked in my closet and finally today she got her top and jacket so she is ready to show to you.

***

Pierwsza pani to Zofia, 39cm alterantywa dla lalek barbie ;)
Czekała pół naga w mojej szafie i nareszcie dzisiaj dostała swój topik i żakiet, więc jest gotowa, żeby Wam się pokazać.

The second lady name is Klaudynka. She was here only for a while and now it's on the way to her new home. Hope she will bring a lot of fun ;)

***

Imię drugiej pani to Klaudynka. Była tu tylko na chwilkę i już jest w drodze do swojego nowego domu. Mam nadzieję, że sprawi dużo radości :)...and the last one for today 

***

... i ostatnia na dziś
Little friend for little Natalie. 

***

Mała przyjaciółka dla małej Natalki

I hope you are hafing a nice weekend...
I'm going back to my sewing machine but tomorrow lazy day. I really need to rest.

***

Mam nadzieję, że weekend mija Wam miło...
Ja wracam do mojej maszyny do szycia, ale jutro leniwy dzień. Naprawdę muszę odpocząć.

See you later aligator ;)
Do zobaczenia Kochani :)

Your A./Wasza A.

środa, 3 września 2014

This is a man's world...

"This is the man's world..."- words that James Brown used to sing sound so real, even though  women  behave just like guys those last years...
I really miss times when girls behaved like ladies and man used to be gentlemen... they used to sing serenades under our balcony, writing a poem for their queens was nothing unusual, kissing hand or helping to cross the puddle...

***

"To jest męski świat..."- słowa, które świewał James Brown brzmią bardzo prawdziwie, nawet jeśli kobiety zachowują się jak faceci w ostatnich latach...
Naprawdę tęsknię za czasami kiedy kobiety zachowywały się jak damy a panowie byli  dżentelmenami... śpiewali serenady pod naszymi balkonami, pisanie wierszy dla ich królowych nie było niczym nadzwyczajnym, całowanie dłoni czy pomoc przy przechodzeniu przez kałużę...

This is a man's world and real man are required ;)
So.... today two guys to show you. They are still young, but maybe one day will grow and make me proud ;)

***

To jest męski świat i prawdziwi mężczyźni są bardzo potrzebni ;)
Dzisiaj więc pokażę Wam dwóch panów. Są jeszcze bardzo młodzi, ale może któregoś dnia wyrosną i sprawią, że będę z nich dumna ;) This little man's name is Maciuś. He is a little bit shy, romantic type with a huge heart for children;)

***

Ten mały mężczyzna ma na imię Maciuś. Jest trochę nieśmiałym, romantycznym typem z ogromnym sercem dla dzieci ;)This one is a little bit bigger (50cm tall) and created especially for a little Adam. Hope both of them will be a good team and grow wise and happy together.

***

Ten miś jest nieco większy (50cm wzrostu) i wykonany specjalnie dla małego Adasia. Mam nadzieję, że razem stanowić będą dobry zespół i rosnąć razem mądrze i szczęśliwie.

"This is a man's world but it would be nothing without a woman or a girl..." so next time I will show you some new nice ladies ;)

***

"To jest męski świat, ale byłby niczym bez kobiety czy dziewczyny..." , więc następnym razem pokażę Wam kilka nowych, ładnych pań ;)

Kiss kiss, Your A./ Buziaczki, Wasza A.