Obserwatorzy

czwartek, 26 czerwca 2014

Little mous and quite big change ;)

I think it's the right time to start write something also for my foreign friends and visitors...
Few e-mails from you every day  it's a  sign, that writing only in polish is not  fair with you  ;)
Most of all because google translator can give you not to good view of this, what I'm telling here ;)
I hope you will forgive me little mistakes... my english is something what I'v learned in NY, where people talk not so perfect language too ;) and then I practiced for six years at home when I was in relationship with Italy citizen, so you can immagine ;)... 
***
Sądzę, że to najwyższy czas zacząć pisać co nieco z myślą o moich zagranicznych przyjaciołach i gościach...Kilka maili od nich każdego dnia to znak, że pisanie wyłącznie w języku polskim nie jest fair. Przede wszystkim dlatego, że tłumacz google może dać im błędny obraz tego, o czym tutaj mówię ;) Mam nadzieję, że wybaczycie mi drobne błędy... mój angielski to coś, czego nauczyłam się w NY, gdzie większość ludzności mówi językiem niezbyt poprawnym ;) a później trenowałam sześć lat w domu będąc w związku z obywatelem Włoch, więc możecie sobie wyobrazić ;)
***
So that's all about changes here...
I like to talk a lot and I will do my best to translate it well for you, or maybe for a change  I will just put some more pictures intead of so many words ;)

***
To tyle w temacie zmian ...
Lubię dużo mówić, co wiecie ;) i postaram się tłumaczyć wszystko w miarę sprawnie,a może dla odmiany dodawać będę więcej zdjęć zamiast tylu słów ;)
***
Soooo..... today I'd like to show you little (32cm) mous Mili. Usually my teddy bears and mice wear something warmer, but season changed and it's time for swimming suits ;) Here still quite cold, and I hope her new outfit will call the real summer also to us.
***
A więc.... (dwója bęc, jak mawiał mój prof. w liceum ;) dzisiaj chciałam pokazać Wam małą (32cm) myszkę Mili. Zazwyczaj moje misie i myszki ubrane są w coś cieplejszego, ale sezon się zmienił i czas na strój kąpielowy ;) U nas ciągle dość zimno, mam więc nadzieję, że jej nowy strój przywoła prawdziwe lato również do nas.OK, I'm going back to work now. Only this little grey lady can lie on her pink blanket looking through pink glasses at the sky and clouds...

***

OK, teraz wracam do pracy. Tylko ta mała, szara dama może sobie leżeć na swoim różowym kocyku i patrzeć przez różowe okulary na niebo i chmury...

Have a nice day my friends. I'm soooo glad to have you here :)
Hope you will enjoy every visit ;)
***
Miłego dnia przyjaciele. Tak bardzo się cieszę mając Was tutaj :)
Mam nadzieję, że każda wizyta jest dla Was przyjemnością.

Wasza/Yours
A.